ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 36 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Πρόσκλησης καλλιτεχνών ΘΕΜΑ 2: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018 και ώρα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 03 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:30, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 16:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα…

Είμαστε μια ομάδα με κοινό στοιχείο την έμφαση σε κοινωνικές αξίες και την μέριμνα για την ύπαρξη θετικού απόηχου στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας. Ο Δραστήριος και…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 12 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα…