ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Απριλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2017 και ώρα 17:00, μετά από πρόσκληση του…

Η ομάδα μας δραστηριοποιείται από το Δεκέμβριο του 2013. Αφορμή για τη δημιουργία και τη λειτουργία της αποτέλεσε η αυθόρμητη απόφαση των τριών πρώτων μελών της, να παρέχουν μια μικρή…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2017 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του…

Αθήνα 14/03/2018 Προς : Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευση Κύριοι, Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ…

Αθήνα 06/03/2018 Προς : Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κύριοι, Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 06 Μαρτίου του έτους 2018 και ώρα 18:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 19 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Μαρτίου του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Φεβρουαρίου του έτους 2018 και ώρα 12:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του…