ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 12 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2018 και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 09 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 03 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 15:00, μετά από πρόσκληση του…

Η Κοιν.Σ.Επ “Εσπερίδες Ολιστικές Εφαρμογές Αυτοΐασης” δημιουργήθηκε με πνεύμα ένωσης, σεβασμού και συνεργασίας, για να καλύψει τις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος σήμερα, για την σωματική και ψυχική του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 25 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2017 και ώρα 18:00, μετά από πρόσκληση του…

«Η Μικρή Φρίντα ΚοινΣΕπ» ιδρύθηκε το 2016, αποτελείται από 5 μέλη, και έχει την έδρα της στο καφέ επί της οδού Αχειροποιήτου 4. Βασικοί της στόχοι, μεταξύ άλλων, η κάλυψη…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2017 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 05 ΘΕΜΑ 1: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου της…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς, μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο του έτους 2017 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του…