ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 15 Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 15:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 28 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 27 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 03 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 14:00, μετά από πρόσκληση του…

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 13:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της,…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 18:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 25 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 14:00, μετά από πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 18:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 12:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του…