ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 06 ΘΕΜΑ 1: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ The Saints Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 2 Μαϊου του έτους 2018 και ώρα 11:00, με πρόσκληση του προεδρεύοντα συμβούλου της ΚοινΣΕπ The Saints συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 24 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2017 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 11 Απριλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2017 και ώρα 17:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 27 Μαρτίου ημέρα Τρίτη του έτους 2017 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2017 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

Αθήνα 06/03/2018 Προς : Όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Κύριοι, Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Παροίνιος Ωδή…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 06 Μαρτίου του έτους 2018 και ώρα 18:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της ΚοινΣΕπ Gustus που θα πραγματοποιηθεί στις 06/03/2018 στην έδρα της και περί ώρας 18:25, μετά από πρόσκληση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής της «ΚοινΣΕπ Gustus», η οποία αποτελείται από τους: Γαλάτη Φλώρα, Σταυρίδη Αλέξανδρο Βασίλειο, Ιωάννη Ταμπάρη…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 19 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Μαρτίου του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 18 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Φεβρουαρίου του έτους 2018 και ώρα 12:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…