ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 36 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Πρόσκλησης καλλιτεχνών ΘΕΜΑ 2: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 11 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018 και ώρα 14:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 15 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 03 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:30, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 34 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 27η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018 και ώρα 21:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 14 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 26 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 16:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 33 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 21η Νοεμβρίου ημέρα Τετάτρη του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 13 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών. Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 19 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 12 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 12 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα 1: Aποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη Θέμα 2: Tοποθέτηση εθελοντών μη μελών Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 13:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 32 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα…