Η Κοιν.Σ.Επ «Συνεργώ Κοινωνικά» με έδρα την Ξάνθη είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παραγωγικού και Συλλογικού Σκοπού, από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, και διεκδικεί με αξιώσεις και επαγγελματισμό μια…

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. α. Η προς όφελος του κοινωνικού συνόλου προαγωγή, διάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης με…