Άγγιγμα Ζωής

Το Άγγιγμα Ζωής, με διακριτικό τίτλο ‘ΑγγίΖω”, απευθύνεται σε ογκολογικούς ασθενείς και ιδρύθηκε με κύρια επιδίωξη να μετέχει ενεργά και να συμβάλλει στην κοινωνική, ψυχολογική, συναισθηματική, πνευματική και ιατρική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, μέσα από την ενημέρωση, την γνώση καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού.

Παράλληλα στόχος μας είναι επίσης η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή του ογκολογικού ασθενή στο οικείο φυσικό περιβάλλον και να αποφευχθεί η παραπομπή του σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Στον καρκίνο δεν νοσεί μόνο το σώμα αλλά και η ψυχή του ασθενή όπως επίσης και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Το άγχος και η θλίψη που προκάλεσε η διάγνωση, οι παρενέργειες των θεραπευτικών αγωγών σε συνδυασμό με προσωπικά οικογενειακά προβλήματα που προϋπήρχαν αλλά και προβλήματα που προέκυψαν από την διάγνωση αποτελούν συχνά μεγάλο βάρος για τον ασθενή αλλά και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Το ΑγγίΖω στέκεται δίπλα στον ασθενή και την οικογένειά του και συμβάλλει στην απάλυνση του “πόνου”, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη σε ηθικό, ιατρικό και κοινωνικό επίπεδο, βοηθώντας παράλληλα στο να μειωθεί το κόστος διαβίωσης και θεραπείας τους. (πλήρης παρουσίαση εδώ)

Περιοχή: Κηφισιά
Email:agigmazois@yahoo.com
Phone: 210 6230 879
Fax:
url:
You

Did you like this? Share it: