Άνεμος Ανανέωσης

Ο «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» δημιουργήθηκε με στόχο να αξιοποιήσει – προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος – την υπάρχουσα εμπειρία των μελών του που συμμετέχουν σε δραστηριότητες & τομείς που σχετίζονται με την κοινωνική & πράσινη οικονομία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την (οικολογική και κοινωνική) καινοτομία. ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ: Συνεργαζόμαστε. Προτείνουμε. Σχεδιάζουμε. Τεκμηριώνουμε. Αναδεικνύουμε καλές πρακτικές. Στηρίζουμε κοινωνικές επιχειρήσεις. Συμβουλεύουμε. Εκπαιδεύουμε. Αναζητούμε καινοτόμες λύσεις.Δημιουργούμε γέφυρες & εναλλακτικές λύσεις.

Μαμάη 3, Αθήνα 10440
Τηλέφωνο: 2103803959
Email: windofrenewal@gmail.com
Ιστοσελίδα: anemosananeosis.gr

Did you like this? Share it: