Άρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 29 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 17 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 18:00,

μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς, από τα κάτωθι μη μέλη:

Μαρά Κωνσταντίνα, Λάμπρου Στυλιανός, Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Δεληβός Παναγιώτης, Σερφές Ιωάννης, Αργυριάδης Γεώργιος, Κονόμη Ίνα, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Μπουφίδης Σταμάτιος, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Ducellari Nikolais, Merdicu Dhimitri, Παληογιάννη Ανδρονίκη, Καρακώστα Ελένη, Παπαδόπουλος Βασίλειος, Ηλιάδης Ελευθέριος,Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Καραμπετάκης Νικόλαος, Κοντοβραχιονίδου Δάφνη, Σενγερίδου Βαλεντίνα, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Αθανασιάδου Ελένη, Παλαβρατζής Βαλάντης και Μακρίδης Στέφανος

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες15/10/2018 έως 18/10/2018 περί των ωρών 15:00 και 17:00 εκπαίδευση και εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, και πρακτική εξάσκηση 19/10/2018 και 20/10/2018 περί των ωρών 22:00 και 02:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος

Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας

Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “ΑΡΠΑ” Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: