Άρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 30 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών και τοποθέτηση αυτών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς, από τα κάτωθι μη μέλη:

Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Μακρίδης Στέφανος, Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Σπορίδης Γρηγόριος, Παπαδόπουλος Βασίλειος, Μπουφίδης Σταμάτιος, Αργυριάδης Γεώργιος, Ηλιάδης Ελευθέριος, Μπαλογιάννης Κωνσταντίνος, Δαμιανός Απόστολος,, Αμπαρτζίδης Αλέξανδρος, Nanaj Aleksandros, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Merdicu Dhimitri, Σερφές Ιωάννης, Παλαβρατζής Βαλάντης, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Σενγερίδου Βαλεντίνα, Καραπαναγιωτίδου Ευγνωσία

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες 25 – 26 και 27/10/2018 περί των ωρών 15:00 και 17:00 εκπαίδευση και εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, καθώς επίσης και πρακτική εξάσκηση 25 – 26 και 27/10/2018 περί των ωρών 22:00 και 02:00 περίπου, (οι εθελοντές θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα από την Δ.Ε., στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος

Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας

Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “ΑΡΠΑ” Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: