Άρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 27 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 03 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 14:00,

μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας από τα κάτωθι μη μέλη:

Μαρά Κωνσταντίνα, Λάμπρου Στυλιανός, Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Ιωαννίδης Βασίλειος, Δεληβός Παναγιώτης, Σερφές Ιωάννης, Χαλά Μαρία, Αργυριάδης Γεώργιος, Γκαϊτατζής Θεράπων, Κονόμη Ίνα, Μαργαρίτης Λάμπρος, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Μπουφίδης Σταμάτιος, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Ducellari Nikolais, Merdicu Dhimitri, Παληογιάννη Ανρονίκη, Καρακώστα Ελένη, Παπαδόπουλος Βασίλειος, Ηλιάδης Ελευθέριος,Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Καραμπετάκης Νικόλαος, Παπανικολάου Νικόλαος και Σενγερίδου Βαλεντίνα,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες, επίσης εκπαίδευση, εκμάθηση όπως και πρακτική εξάσκηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες 05 και 06 Οκτωβρίου του έτους 2018 περί των ωρών 22:30 και 03:00 στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος

Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας

Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “ΑΡΠΑ” Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: