Έλευσις

Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων

Επαναχρησιμοποίηση | Reuse | Κοινωνική Οικονομία | Μεταχειρισμένοι Υπολογιστές

Η «Έλευσις» είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2014 από μία ομάδα δημιουργικών ανθρώπων με προσόντα που βρεθήκαν εκτός αγοράς εργασίας λόγω της κρίσης.

Με εφόδιο την αγάπη μας για το περιβάλλον ξεκινήσαμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Έλευσις είναι η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στη χώρα μας που έχει σαν βασικό στόχο την προώθηση και υλοποίηση της ιδέας της επαναχρησιμοποίησης.

Επαναχρησιμοποίηση είναι η συλλογή αντικειμένων που δεν είναι πλέον χρήσιμα/επιθυμητά στον αρχικό τους κάτοχο και η πώλησή τους σε άλλους χρήστες, εφόσον γίνεται με οργανωμένο τρόπο, διαφανείς και περιβαλλοντικά σωστές διαδικασίες και με πρωταρχικό στόχο την προώθηση κοινωνικών αξιών και όχι του ατομικού ή εταιρικού κέρδους.

Τηλέφωνο 21 0300 0494
Email koinsep.elefsis@gmail.com

Did you like this? Share it: