Έναστρον

Το «Έναστρον» είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της επιστήμης, του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της ΚοινΣΕπ «Έναστρον», σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής της, είναι η διάδοση της ιδέας και της επιστήμης της αστρονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αγάπης για τη φύση, της στήριξης και προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων, μα κυρίως η στήριξη και παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το τελευταίο είναι, κατά τη γνώμη μας, πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα κατά την υφιστάμενη δυσμενή κοινωνικοοικονομική συγκυρία.

Το σύνθημά μας, το οποίο οπτικοποιείται στο λογότυπό μας είναι : «Στηρίζουμε τον άνθρωπο και προστατεύουμε το περιβάλλον εξερευνώντας τον έναστρο ουρανό». Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουμε δράσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς μας.

Διοργανώνουμε ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, ανοιχτές για το κοινό, όπου δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις νέες ανακαλύψεις και εξελίξεις στο χώρο των επιστημών της αστρονομίας, της αστροφυσικής και της κοσμολογίας.

Επισκεπτόμαστε σχολεία, όπου δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να διδαχθούν βασικές γνώσεις αστρονομίας, αστροφυσικής και κοσμολογίας και στη συνέχεια, μέσω των τηλεσκοπίων μας, να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα που εμφανίζονται, ανάλογα με την εποχή.

Προγραμματίζουμε και υλοποιούμε σεμινάρια αστρονομίας για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου, οι οποίοι με ένα μικρό κόστος, διδάσκονται θέματα που εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στα μυστήρια του σύμπαντος. Η παρατήρηση των ουράνιων σωμάτων με τηλεσκόπιο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος των σεμιναρίων.

Πέρα όμως από την επιστήμη της αστρονομίας, προωθούμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω δράσεων ανακύκλωσης και δενδροφύτευσης, καλλιέργειας βοτάνων και άλλων παραγωγικών φυτών. Στον μικρό βοτανικό κήπο μας χρησιμοποιούμε σπόρους παραδοσιακούς, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί γεννετικές τροποποιήσεις.

Η ΚοινΣΕπ «Έναστρον» διαθέτει δικό της πειραματικό μελισσοκομείο, όπου διατηρούνται αποικίες μελισσών, οι οποίες παράγουν μέλι, γύρη, πρόπολη με τη χρήση ήπιων μεθόδων της μελισσοκομικής πρακτικής.

Με τη λήξη του έτους, μέρος των κερδών της ΚοινΣΕπ «Έναστρον» διατίθενται σε κοινωνικούς φορείς αλληλεγγύης, όπως γηροκομεία, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α, με τη μορφή τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών, ρούχων κλπ.

http://www.enastron.org
E-mail: info@enastron.org
Phone: 6983512219
Λάρισα

Did you like this? Share it: