Ίλιον Κοινωνική Συν-Εργασία

“Η ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ συμβάλλει στη στήριξη του θεσμού της προσχολικής αγωγής των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ιλίου.

Με τη συναφθείσα προγραμματική σύμβαση ο Δήμος επιτυγχάνει κατά πρώτον την εισαγωγή περισσοτέρων παιδιών στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς  υποστηρίζοντας την οικογένεια και τους πολίτες στην παρούσα οικονομική κρίση και κατά δεύτερον τη μείωση της ανεργίας δια της απασχόλησης ανέργων βρεφονηπιοκόμων και βοηθητικού προσωπικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μια ακόμα φορά, προτεραιότητα του Δήμου Ιλίου αποτελεί η άσκηση εκτεταμένων κοινωνικών δράσεων, δεδομένης της μέχρι σήμερα υγιούς οικονομικής του κατάστασης, που του επιτρέπει να συμβάλει ενεργά στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας.”

Λαέρτου 58, Ίλιον 131 21, Ελλάδα
Τηλ: 6978230631

Did you like this? Share it: