Αίγλη 2014

Τον Μάρτιο του 2014 παρακολουθήσαμε σεμινάρια του ΤΟΠΣΑ με θέμα : Κοινωνικοι Φροντιστές και ύστερα από την παρότρυνση του σεμιναρίου και τον εθελοντισμό μας στον αθλητισμό αποφασίσαμε την ίδρυση της Κοιν.Σ.Επ. «ΑΙΓΛΗ2014» με σκοπό να βοηθήσουμε τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Προσφέρουμε εθελοντισμό στα Κοινωνικά Φροντιστήρια του δήμου μας.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΑΙΓΛΗ 2014» δραστηριοποιείται στα ακόλουθα:

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ηλεκτρονική συνταγογράφιση
Μεταφορά – Επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με ιδιώτη – δημόσιο Ιατρό
Διαικπεραίωση εξωτερικών εργασιών
Φροντίδα – νοσηλεία κατ΄ οίκον ηλικιωμένων

Διευθ.: Κολοκοτρώνη 30 Κόρινθος 20131
email: aiglh2014@gmail.com
Τηλέφωνο: +30 69850 25635

Did you like this? Share it: