Αγκιστρο

H ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΑΜΚΕ Δ00921) είναι μια Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού. Ιδρύθηκε το 2015 και πρόκειται ουσιαστικά για έναν αστικό συνεταιρισμό Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, που λειτουργεί  στο πλαίσιο του Ν.4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία.

Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και στόχο έχει την προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της περιοχής του Αγκίστρου του δήμου Σιντικής, στο βόρειο τμήμα των Σερρών.

Το κέρδος της, που προκύπτει από δράσεις που υλοποιεί, δεν διανέμεται στα μέλη της και διατίθεται ετησίως ως εξής, σύμφωνα με τη νομοθεσία :

  • 5% για σχηματισμό αποθεματικού.
  • Έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας.
  • Το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Άγκιστρο είναι ένα μικρό χωριό 300 κατοίκων δίπλα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αποτελεί σήμερα σημαντικό εναλλακτικό προορισμό στην Βόρεια Ελλάδα, λόγω των Ιαματικών Πηγών και του Βυζαντινού Λουτρού που υπάρχουν. Μόνο το 2015 οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία και στους ξενώνες του χωριού, ξεπέρασαν τις 40.000.

Από τους βασικούς στόχους της Άγκιστρο Δράση Κοιν.Σ.Επ., είναι η προώθηση του εναλλακτικού (φυσιολατρικού και ιστορικού τουρισμού) στην περιοχή του Αγκίστρου, και γενικότερα στο Β.Α. τμήμα του δήμου Σιντικής, που χαρακτηρίζεται από την έντονη φύση και την πλούσια ιστορία.

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2015 το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού «Αgkistro Action» προσφέροντας στους επισκέπτες του χωριού –και όχι μόνο- εναλλακτικές δράσεις (ποδηλασία, πεζοπορία, κανό-καγιάκ, rappel, τοξοβολία κλπ).

Η χρηματοδότηση της Άγκιστρο Δράση Κοιν.Σ.Επ. στηρίχθηκε :

• Στη συνεταιριστική μερίδα κάθε μέλους.
• Στον ιδιωτικό δανεισμό.
• Στην εθελοντική εργασία.
• Στην επιχορήγηση από το πρόγραμμα Leader –για αγορά εξοπλισμού- με 50% ιδία συμμετοχή.

Η Διοικούσα Επιτροπή της Άγκιστρο Δράση Κοιν.Σ.Επ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη :

  • Άνθιμο Γεωργιάδη (Πρόεδρος)
  • Παναγιώτη Σαββίδη (Aντιπρόεδρος)
  • Γιώργο Χατζηχρηστίδη (Γεν. Γραμματέας)

Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4019/2011;

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4019/2011). Στην ουσία είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Άγκιστρο – 62 300 Σιδηρόκαστρο
2323043933
Did you like this? Share it: