Αγνό

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων «Το Αγνό», είναι πρωτοβουλία συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ». Έχοντας αναγνωρίσει το κενό στην δημιουργία συνεταιριστικών μοντέλων στο χώρο της παραγωγης παραδοσιακών προιόντων με ένα model store στην Ορεστιάδα, θα περάσει το τεστ της αγοράς με  μελλοντικό μας πλάνο την επέκταση δραστηριοτήτων στις Διεθνείς αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αποστολή της επιχείρησης είναι να συμβάλλει ενεργά στην κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων με άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα από την  έναρξη δραστηριοτήτων. Στόχος της επιχείρησης είναι να παραδώσει στην κοινωνία προϊόντα που ξεχαστήκαν από το ιστορικό παρελθόν και να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα συναναστροφής και γαστρονομιας ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Μια νέα κουλτούρα απασχόλησης με χαρακτηριστικό κριτήριο την συμμετοχή.

Το Όραμα μας είναι να αναζητήσουμε, να καταγράψουμε και να επαναφέρουμε όσο το δυνατον περισσότερες συνταγές και στόχος μας είναι να τις προσαρμόσουμε στα σημερινά γαστρονομικά κριτήρια ώστε να τα σερβίρουμε ως προτάσεις στους υποστηρικτές και ωφελούμενους μας. Να ενεργοποιήσουμε το Κοινωνικό Κεφάλαιο και μαζί να συνδιαμορφώσουμε ένα νέο όραμα, μια νέα κουλτούρα. Θα δημιουργήσουμε μια εταιρεία-πολίτη που θα συμβάλει στην ταυτότητα της περιοχής. Παράλληλα οραματιζόμαστε δημιουργία μιας νέας κουλτούρας συμμετοχής και ενασχόλησης με τον τοπικό μας πλούτο που δεν είναι άλλος από την Αγροτική οικονομία.

Did you like this? Share it: