Αγροζεύξη

“Η Αγροζεύξη είναι Κοινωνική και Συνεταιριστική Επιχείρηση με στόχο Να φέρει πιο κοντά τον παραγωγό με τον καταναλωτή μέσα από σύγχρονες μορφές συνεργασίας και δικτύωσης για το κοινό όφελος.

Να συνεργαστεί με την Εκπαιδευτική και Ερευνητική Κοινότητα για την παρ-αγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας παραγόμενα από Έλληνες Αγρότες και μεταποιημένα από μικρές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (γυναικείοι συνεταιρισμοί), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Να στηρίξει και να ενισχύσει κοινωνικές δομές και δράσεις όπως κοινωνικές επιχειρήσεις μέσα από ένα σύγχρονο δίκτυο με Αρχές Αξίες και Κανόνες . Να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζοντας ήπιες και φιλικές μεθόδους παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Να ενισχύσει και να προωθήσει την Κοινωνική Συμβολαιακή Γεωργία προς όφελος των αγροτών, καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Nα μετατρέψει τον καταναλωτή από παθητικό δέκτη προϊόντων και υπηρεσιών σε ενεργό και συμμέτοχο πολίτη. Οι παραγωγοί και μέλη του Συνεταιρισμού Αγροζεύξη έχουν στη διάθεση τους Εκατοντάδες προϊόντα με την ταυτότητα του παραγωγού η οποία συνοδεύει το προϊόν από το χωράφι έως τον καταναλωτή ακόμη και σε μεταποιημένα προϊόντα.”

Στοιχεία επικοινωνίας:
Κυδωνιών 16, Θήβα 322 00, Ελλάδα
Τηλέφωνα: 2262022508, 2262080195 Κιν. 6977214095 6948278045 6984154035 -6936615916
e-mail mkanaki@gmail.com, bsviggos@yahoo.gr, jskoumas@otenet.gr
http://agrozefxi.blogspot.gr

Did you like this? Share it: