Αειφόρος Ανάπτυξη – Ευ-Ζην

” Θερμαντικά Σώματα Υπέρυθρης Θέρμανσης. Η Δύναμη του Ήλιου στα χέρια μας. Καταφέραμε να κάνουμε πράξη το αρχαίο ρητό «ΕΥ-ΖΗΝ» και σας προσφέρουμε μέσα από τα υγιεινά – οικονομικά θερμαντικά σώματα την υπέρυθρη θέρμανση. “

Αντώνιος Ευσταθιάδης
Χαλκηδόνα, Ο.Τ 9, Οικισμός 112
τηλ. 6938782255 AAJS@OTENET.GR
https://www.facebook.com/antonios.efstathiadis
https://www.facebook.com/ygieine.thermanse

Did you like this? Share it: