Ακαδημία

Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Μαγνησίας ΑΚΑΔΗΜΙΑ είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών:

Στον τομέα της Εκπαίδευσης:

 • φροντιστηρίου γενικά (θεωρητικών ή θετικών σπουδών),
 • κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου 1,
 • μαθημάτων κάθε είδους και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • έκδοσης εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου & ψηφιακού) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας και όλων των κύκλων)
 • μετάφρασης παντός τύπου και εντύπου,
 • e-learning,
 • παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας στον τομέα της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε ομογενείς,
 • παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μετανάστες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
 • καλλιέργεια και ανάπτυξη γλωσσικού γραμματισμού σε μετανάστες,

Στον τομέα του Πολιτισμού

 • συγγραφής και έκδοσης πολιτιστικών και τουριστικών εντύπων και οδηγών
 • διοργάνωσης συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
 • έκδοσης επιστημονικών περιοδικών,
 • σχεδιασμού-διοργάνωσης πολιτιστικών περιπάτων (επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς & αρχαιολογικούς χώρους, χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος),
 • σύνταξης μελετών πολιτιστικής διαχείρισης,
 • ψηφιοποίησης πολιτιστικών τεκμηρίων & αρχειακού υλικού
 • σύνταξης μελετών προστασίας, ανάδειξης και προβολής πολιτιστικής κληρονομιάς
 • σύνταξης μουσειολογικών μελετών και μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων
 • υποστηρικτικού έργου σε αρχαιολογικές έρευνες (επίβλεψης εξειδικευμένου προσωπικού, ανασκαφής, καταγραφής, καθαρισμού, συντήρησης, μελέτης, φωτογράφισης, σχεδίασης χώρων και αντικειμένων, ψηφιακής τεκμηρίωσης αρχαιολογικών ευρημάτων) για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Κωνσταντά 129 & Βενιζέλου, 38333, Βόλος
Tηλ: 2421.102.124
Κιν.: 6946.096.486, 6945.557.466
Email: info@akadimia-volos.gr
http://www.akadimia-volos.gr/

Did you like this? Share it: