Αλφάβητο Ζωής

Στόχος μας στο ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΖΩΗΣ είναι η κοινωφελής ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Μελέτης και Έρευνας της Ανθρώπινης Συνειδητότητας, μέσω ενός καινοτομικού διαλόγου και συνεργειών στον Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο, μεταξύ επιστημόνων και επαγγελματιών από τομείς που άπτονται της Ανθρώπινης Συνειδητότητας, όπως ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, κοινωνική αρωγή, νευρο-επιστήμες, βιολογία, ιατρική, εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες, συστημική σκέψη, βιοηθική, παιδαγωγική κ.ά.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Δια-Βίου-Μάθησης, Συμβουλευτική, Εκδόσεις, Έρευνα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Εκπαιδ. Πιστοποιήσεις, Έργα Πολιτισμού.

Τηλέφωνο: 2103313713
Email: lifealphabet.org@gmail.com
Ιστοσελίδα: alfavitozois.gr

Did you like this? Share it: