Αμβροσία

“Η Κοιν.Σ.Επ. «ΑΜΒΡΟΣΙΑ» είναι η δεύτερη επιχείρηση γαστρονομίας που αποτελείται επίσης από γυναίκες και δραστηριοποιείται στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου. Στόχος της επιχείρησης είναι η παραγωγή και τυποποίηση παραδοσιακών τοπικών εδεσμάτων καθώς και η παράλληλη λειτουργία παραδοσιακού καφενείου για την πώληση και προώθηση αποκλειστικά ντόπιων χειροποίητων εδεσμάτων.
Σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. «ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ» και την τρίτη επιχείρηση τοπικής γαστρονομίας που αναμένεται να λειτουργήσει στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών προωθείτε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την λήψη ειδικού πιστοποιητικού ποιότητας στην παραδοσιακή γαστρονομία και την παραγωγή εδεσμάτων το οποίο θα ανοίξει τις πύλες και του εξαγωγικού εμπορίου.”
Did you like this? Share it: