Ανθεστήρις

Η Κοιν.Σ.Επ «Ανθεστήρις» δραστηριοποιείται στην παραγωγή αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και λοιπών αγροτικών εδώδιμων προϊόντων.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Τζανίδης Κωνσταντίνος
Οδός – Αριθ.: Μαραθώνος κ Ανωνύμου
Τ.Κ – Πόλη: 14575, Σταμάτα
Τηλ: 6948000429
e-mail: k_tzanidis@msn.com

Did you like this? Share it: