Ανθρώπινη Συμπαράσταση

Η Ανθρώπινη Συμπαράσταση Κοιν.Σ.Επ. ανοίγει τις πόρτες της και σας προκαλεί στη σύσταση ενός οριζοντίου μετώπου κοινωνικής ευαισθητοποίησης και δράσης που άγεται από τα ιδεώδη της έμπρακτης αλληλεγγύης προς το δοκιμαζόμενο συνάνθρωπο από την παρούσα οικονομική κατάσταση.

Ξεκίνησε από ανθρώπους της δράσης με σκοπό να ενεργοποιήσει και να ενεργοποιηθεί κοινωνικά και ανθρωπιστικά αρχικά τους συμπολίτες μας στη Νέα Ιωνία και εν συνεχεία τους συμπολίτες μας εν γένει στο πλαίσιο της καταπολέμησης των συνεπειών της οικονομικής κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης όπως αυτές βιώνονται στο σπίτι και την οικογένεια του καθενός από εμάς.

Πολιτιστική και πολιτισμική δραστηριοποίηση ούτως ώστε η τοπική κουλτούρα να γνωστοποιηθεί και να προβληθεί σε υπερτοπικό επίπεδο και να δεχθεί την προβολή των παράλληλων πολιτισμών που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με αυτή, δίνοντάς της βήμα έκφρασης και ισηγορία.

Με προσωπική εργασία μεράκι και αφοσίωση των συνεταιριστών στα ιδεώδη της αλληλεγγύης και της έμπρακτης προσφοράς στον πλησίον, της ανιδιοτελούς αφοσίωσης στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, στο γόνιμο διάλογο που παράγει ανθρώπους της δράσεως

Email human.sup2013@gmail.com
Ιστότοπος http://humansupport.wordpress.com/

Did you like this? Share it: