Αντηχείο

Ασχολούμαστε με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εκδηλώσεων και παρέχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια ολοκληρωμένη λύση. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διοργάνωση και διαχείριση φεστιβάλ, την οργάνωση συνεδριών όπως επίσης και καμπάνιες για την προώθησή τους. Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα, βρίσκουμε το χώρο και αναλαμβάνουμε την διαμόρφωσή του.

 Διευθινση:Βολος, Αντωνοπουλου 126
Τηλέφωνο: +30 6984205334
+30 6949524916
+30 2421212768
Email: Anthxeio@yahoo.com
Facebook.com/anthxeio.koinsep
Did you like this? Share it: