Αρήτη

Αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη – εμπορική ιδιότητα και επιδίωξη το συλλογικό όφελος

Καλλιτεχνικές και αθλητικές Εκδηλώσεις- περιβάλλον- ανακύκλωση-τοπικά προϊόντα

Τηλέφωνο 6932660482
Email koinsep.arete@gmail.com
Αλεπού- Αγ Νικόλαος 54, 491 00 Κέρκυρα

Did you like this? Share it: