Αρκαδικό Δίκτυο

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στις 26/6/2014 από πέντε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όπως: Ξεναγός τουριστικών Μνημείων, Λογίστρια, Αρχαιολόγο, Υπεύθυνο Διοίκησης Γραφείου. Βασική μας δραστηριότητα, η ανάδειξη μνημείων και η προώθηση τοπικών προϊόντων.

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. μας είναι η επιδίωξη του Συλλογικού Οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων Κοινωνικών συμφερόντων.

Ανάδειξη τοπικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Προώθηση τοπικών προϊόντων μέσω εμπορικών συναλλαγών
Συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα
Συνεργασία με άλλες Κοιν.Σε.Π
Υπηρεσίες Λειτουργίας Ιστορικών χώρων και κτηρίων
Ανάδειξη και προώθηση τοπικών προϊόντων

Υπεύθυνος Επικοινωνίας της «Αρκαδικό Δίκτυο» Κοιν.Σ.Επ.
Όνομα: Σαραντοπούλου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: +30 6980 65 3678
E-mail: peggypeggtrip@gmail.com

Did you like this? Share it: