Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 32 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2018 και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της τοποθέτησης εθελοντών για εθελοντική προσφορά, από τα κάτωθι μη μέλη:

Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Μακρίδης Στέφανος, Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Σπορίδης Γρηγόριος, Παπαδόπουλος Βασίλειος, Μπουφίδης Σταμάτιος, Αργυριάδης Γεώργιος, Ιωαννίδης Βασίλειος, Μπαλογιάννης Κωνσταντίνος, Δαμιανός Απόστολος,, Αμπαρτζίδης Αλέξανδρος, Nanaj Aleksandros, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Merdicu Dhimitri, Σερφές Ιωάννης, Παλαβρατζής Βαλάντης, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Καραπαναγιωτίδου Ευγνωσία, Κρητικός Δημήτριος και Τσιγκιαούρ Ιωαννης

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.,

αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες 08 – 09 – 10 Νοεμβρίου 2018 περί των ωρών 16:00 και 17:00 εκπαίδευση και εκμάθηση μουσικών οργάνων και φωνητικών, όπως επίσης και διαφόρων παραδοσιακών χορών, και πρακτική εξάσκηση 08 – 09 – 10 Νοεμβρίου 2018 περί των ωρών 22:00 και 02:00 περίπου, (οι εθελοντές θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα από την Δ.Ε., στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος

Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας

Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “ΑΡΠΑ” Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν