Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 35 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 04 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018 και ώρα 14:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της τοποθέτησης εθελοντών για εθελοντική προσφορά, από τα κάτωθι μη μέλη:

Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Μακρίδης Στέφανος, Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Σπορίδης Γρηγόριος, Παπαδόπουλος Βασίλειος, Μπουφίδης Σταμάτιος, Αργυριάδης Γεώργιος, Ιωαννίδης Βασίλειος, Μπαλογιάννης Κωνσταντίνος, Δαμιανός Απόστολος, Αμπαρτζίδης Αλέξανδρος, Nanaj Aleksandros, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Merdicu Dhimitri, Σερφές Ιωάννης, Παλαβρατζής Βαλάντης, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Καραπαναγιωτίδου Ευγνωσία, Κρητικός Δημήτριος, Κουκουβίνος Νικόλαος, Βόγια Ελεονόρα, Σαχινίδης Παναγιώτης και Τσιγκιαούρ Ιωάννης,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, αποφασίζεται ομόφωνα

η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες Τρίτη 04 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου και Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018 περί των ωρών 18:00 και 19:00 εκπαίδευση και εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, και πρακτική εξάσκηση 07 και 08 Δεκεμβρίου 2018 περί των ωρών 22:00 και 02:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, της οποίας η τοποθέτηση και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος
Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας
Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της “ΑΡΠΑ” Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: