Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 37 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2018 και ώρα 18:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της πρόσκλησης καλλιτεχνών για εθελοντική προσφορά στις 21, 22/12/2018.

αποφασίζεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Σπορίδης Γρηγόριος, Μπουφίδης Σταμάτιος, Ιωαννίδης Βασίλειος, Nanaj Aleksandros, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Merdicu Dhimitri, Σερφές Ιωάννης, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Καραπαναγιωτίδου Ευγνωσία, Κουκουβίνος Νικόλαος, Σενγκερίδου Βαλεντίνα, Χατζημιχαηλίδης Ιορδάνης, Γούσιος Αλέξανδρος, Σαλαμπασίδης Νικόλαος, Αγγέλογλου Κυριάκος, Αγγελή Αθηνά, Αθανασιάδου Μαρία, Ξυράφης Γρυγόρης, Μελαντζέ Λουίζα, Τσολάκογλου Κωνσταντίνα, Περπερίδου Ελένη, Δρογίδης Αναστάσιος, Γκοτζές Σπυρίδων, Δάλλη Μαριάννα και Χατζηευστρατίου Σπυρίδων.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 περί των ωρών 15:00 και 16:00 εκπαίδευση και εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, και πρακτική εξάσκηση Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 περί των ωρών 22:00 και 02:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, της οποίας η πρόσκληση των καλλιτεχνών και η τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών με το πρακτικό αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος
Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας
Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: