Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 39 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Πρόσκλησης καλλιτεχνών
ΘΕΜΑ 2: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 26 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 20:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της πρόσκλησης καλλιτεχνών για εθελοντική προσφορά στις 29, 30 και 31/12/2018, αποφασίζεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ 1: Πρόσκλησης καλλιτεχνών.

Η πρόσκληση των καλλιτεχνών κ.κ. Καλούσης Κωνσταντίνος, Τερζόπουλος Μιλτιάδης, Ασλανίδης Χρήστος, Γεωργιάδης Γαβριήλ, Σφακιανάκης Ιωάννης, και Καρασσαβίδης Σταύρος, για την καλλιτεχνική τους αλλά και εθελοντική τους παρουσία τις μέρες 29, 30 και 31/12/2018.

Από το σύνολο των εσόδων, ένα μέρος θα καλυφτούν όλα τα έξοδα διαφόρων τεχνικών ειδών και υλικών και τα υπόλοιπα θα αγοραστούν μουσικά εξαρτήματα και όργανα που είναι απαραίτητα στην καλύτερη λειτουργία της ΚοινΣΕπ.

ΘΕΜΑ 2: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Σπορίδης Γρηγόριος, Ιωαννίδης Βασίλειος, Nanaj Aleksandros, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Merdicu Dhimitri, Σερφές Ιωάννης, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Κουκουβίνος Νικόλαος, Σενγκερίδου Βαλεντίνα, Σαλαμπασίδης Νικόλαος, Αγγέλογλου Κυριάκος, Αθανασιάδου Μαρία, Δρογίδης Αναστάσιος, Ιωσιφίδης Χαράλαμπος, Ξυράφης Γρηγόριος και Τσακμάκας Σταύρος.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες Σάββατο 29, Κυριακή 30 και Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 περί των ωρών 22:00 με 04:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, της οποίας η πρόσκληση των καλλιτεχνών και η τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών με το πρακτικό αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος
Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας
Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν