Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 43 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 24 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2019 και ώρα 10:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση για εθελοντική προσφορά στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2019,

αποφασίζεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Τασιούνη Δήμητρα Θεοδώρα, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Σπορίδης Γρηγόριος, Ιωαννίδης Βασίλειος, Nanaj Aleksandros, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Merdicu Dhimitri, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Κουκουβίνος Νικόλαος, Σενγκερίδου Βαλεντίνα, Σαλαμπασίδης Νικόλαος, Αγγέλογλου Κυριάκος, Αθανασιάδου Μαρία, Σαχινίδης Παναγιώτης, Γιώργος, Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Ιωσιφίδης Χαράλαμπος και Τσακμάκας Σταύρος.

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα τις μέρες 25 και 26 Ιανουαρίου 2019 περί των ωρών 22:00 με 04:00, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, της οποίας η τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών με το πρακτικό αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Τα μέλη
Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος

Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας

Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν