Αρπα Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 45 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2019 και ώρα 13:00, μετά από πρόσκληση του προεδρεύοντα της διοικούσας επιτροπής ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση για εθελοντική προσφορά στις 28 Φεβρουαρίου 2019, αποφασίζεται ομόφωνα

ΘΕΜΑ1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη, Σαμαράς Παναγιώτης, Βασιλειάδης Νικόλαος, Εμιλία Δελάκου, Ιωάννης Αργυρίου, Χαλκιά Δωροθέα, Μαζλούμογλου Γκιουρσέλ, Χουσεΐνογλου Ουζέρ, Λάμπρου Στυλιανός, Δεληβός Παναγιώτης, Αθανασιάδου Ελένη, Καρακώστα Ελένη, Σπορίδης Γρηγόριος, Nanaj Aleksandros, Ducellari Nikolais, Καραμπετάκης Νικόλαος, Δεμερτζόγλου Ηλίας, Σιδηροπούλου Μαριάννα, Κουκουβίνος Νικόλαος, Σενγκερίδου Βαλεντίνα, Σαλαμπασίδης Νικόλαος, Αγγέλογλου Κυριάκος, Αθανασιάδου Μαρία, Σαχινίδης Παναγιώτης, Γιώργος, Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Τσακμάκας Σταύρος. Μπουλγουρτζης Γιώργος. Ηλιάδης Λευτέρης και Δρογιδης Αναστάσιος

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες όπως παρουσίαση, εκμάθηση, που θα λάβουν χώρα την 28η Φεβρουαρίου 2019 περί των ωρών 22:00 με 04:00, για προσφορά προς την Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ, στον χώρο της η οποία τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών με το πρακτικό αυτό, αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΡΠΑ – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί.

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Πρόεδρος
Γεώργιος Δερμεντζόγλου Ταμίας
Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της ΑΡΠΑ Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: