Αρπα Εθελοντική Εργασία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 18:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 05 Σεπτεμβρίου 2017, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Τομπάζη 4, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, Κεκελέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος Δερμεντζόγλου.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά την προφορική εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.:

Γιαρένης Πελοπίδας
Γρηγοριάδης Χρήστος
Ιωαννίδης Βασίλειος
Minzatu ecaterina
Rustemi Edmond
Χότζα Δεσποινα Γεωργία
Χότζα Μαρία
Οικονόμου Θωμάς
Παούνης Θεόδωρος
Αθηνά Παπαδοπούλου
Σταυρακάκη Γεωργία
Ηλιάδης Ελευθέριος
Βουλαλάς Ζώης

Και κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 6+7/10/2017 ΚΑΙ 13+14/10/2017 περί των ωρών 23:00 και 05:00 στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ., της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της “ΑΡΠΑ” – Κοιν.Σ.Επ.