Αρχιμήδης

Ο «Αρχιμήδης» είναι μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, που ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή «προστιθέμενης αξίας» υπηρεσιών στους τομείς : Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνιών, Ιατρικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων, Άμυνας – Δημόσιας Τάξης, Ασφάλειας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Ιδρυτές της είναι επιστήμονες και τεχνοκράτες, με πλούσια βιογραφικά και εμπειρίες σε μεγάλους Οργανισμούς και Εταιρείες και φυσικά απόλυτα εξειδικευμένοι στους παραπάνω τομείς. Φιλοδοξεί να αποτελέσει τον αξιόπιστο συνεργάτη άλλων εταιρειών και προσώπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, παρέχοντας ειδικές υπηρεσίες, εξειδικευμένο προσωπικό, άρτιες τεχνικά και επιστημονικά λύσεις.

Περιοχή: Αθήνα
Email: info@archimides.org
Phone: 211 7305036
Fax: 211 7305040
mob: 693 2474 648
url: www.archimides.org

Did you like this? Share it: