Βήμα στην Ελλάδα

” Η Κοιν.Σ.Επ «Βήμα στην Ελλάδα», ιδρύθηκε το 2013 από νέους ανθρώπους και Επιστήμονες με σημαντική πείρα και επαγγελματική κατάρτιση, είναι Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού πού συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τον Ν. 4019/2011 « Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας τον Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα η Κοιν.Σ.Επ «Βήμα στην Ελλάδα», αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ενημέρωση, την υποβολή, υλοποίηση και παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων, ΕΣΠΑ, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. διαθέτοντας όλο το αναγκαίο προσωπικό και καταξιωμένους Επιστημονικούς Συνεργάτες με εξειδίκευση σε κάθε κλάδο χωριστά. “

Στοιχεία επικοινωνίας:
Λεωφόρος Βεΐκου και Λέσβου, Γαλάτσι 111 47, Ελλάδα
Κιν. 6945747848, 6972910910, Σταθ. 2102930100, kostas.moutsolos@gmail.com