Βιότροπο και Ζείδωρος

Η επιχείρηση «Βιότροπο και Ζείδωρος» δραστηροποιείται στο χώρο της υγιεινής διατροφής με στόχο την ποιότητα Ζωής. Για την  εκπλήρωση των σκοπών της στις βασικές της προτεραιότητες είναι η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγιεινής διατροφής, καθώς και εστιατορίων Μεσογειακής Διατροφικής Ζώνης.

Η φιλοσοφία μας

Η λέξη «Ζείδωρος» όταν αναφέρεται σε εδάφη σημαίνει γόνιμος, εύφορος καρποφόρος. Επίσης σε κάποιον που έχει αφθονία αγαθών (όχι μόνο υλικών) και τα προσφέρει, ή ακόμα αυτός που προσφέρει ζωή (ζωή + δώρον). Ζείδωρος < ζέα/ζειά + δώρον (η παρετυμολογία ζωή + δώρον υπάρχει ήδη από την Ελληνιστική εποχή). Ο διακριτικοί μας τίτλοι «Βιότροπο» και «Ζείδωρος» εκφράζουν την εταιρική μας ταυτότητα, είναι δε κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με αριθμούς μητρώου D209295/2012 και Ν224280/2014 αντίστοιχα.

Ο σκοπός μας

Στην επιχείρηση «Ζείδωρος» σκοπός μας είναι η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης προϊόντων, της παροχής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών, συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί μας εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

• Στηρίζουμε τη βιολογική γεωργία

• Προωθούμε την αειφόρο ανάπτυξη

• Προστατεύουμε τη φύση και το περιβάλλον

• Συμμετέχουμε στην ανάπτυξη της απασχόλησης με τη διεύρυνση των εργασιών μας

• Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας

• Ενθαρρύνουμε τις επιχειρηματικές συνεργασίες

• Προσφέρουμε τη δυνατότητα επαγγελματικής προοπτικής

• Υλοποιούμε επενδυτικές δυνατότητες μέσου του φρανσάϊζ και της επιχειρηματικής συμμετοχής

• Στηρίζουμε τα Ελληνικά προϊόντα

• Συμβάλλουμε έμπρακτα στον Πολιτισμό

Στόχος μας ο άνθρωπος και η ευημερία του

Η επιχείρηση «Ζείδωρος» είναι μια πρακτική επιχείρηση με στόχο τον άνθρωπο και την ευημερία του. Με αξίες όπως η  ποιότητα, η επιχειρηματική καινοτομία και η πραγματική υγεία, αναπτύσσεται συνεχώς για την εκπλήρωση των σκοπών της!

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του καινοτόμο επιχείρηση, με τη δική μας υποστήριξη. Απευθυνόμαστε επίσης και σε όσους επιθυμούν να  συμμετάσχουν στο επενδυτικό μας πλάνο με ποσοστό συμμετοχής.

Ανακαλύψτε αυτό που πραγματικά ψάχνετε!

Ανακαλύψτε αυτό που πραγματικά ψάχνετε! Επενδύστε στο μέλλον! Το μέλλον είναι σήμερα!

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Business Plan (Brand Name, Consept, Design, Targets, Trends, Image,  Innovative κ.λ.π.), συμπληρώστε τη φόρμα ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας.

https://zeidoros.com
Εξοχών 1, Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων
Τ.Κ. 62122, Σέρρες, Ελλάδα
Tel. +30 23210 22068
Fax. +30 23210 27737
Mob. +30 6993 607802
Email: info@zeidoros.com

Did you like this? Share it: