Βουμελιταία

1.  Σκοπός της Συνεταιριστικής επιχείρησης είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

(Το ert.gr παρουσιάζει τη Βουμελιταία την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση από το Μαρτίνο )

2.  Ειδικότερα, σκοπός της Συνεταιριστικής επιχείρησης είναι η προμήθεια και εμπορία προιόντων , καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (αξιοποίηση τοπικών προιόντων, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, πολιτισμός, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής η περιφερειακής ανάπτυξης.Για την ευόδωση των σκοπών της , η Συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα οι σκοποί της Συνεταιριστικής επιχείρησης εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Α. Προώθηση των παραδοσιακών προιόντων, ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής μας .Προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας των μελών της μέσω της συνεταιριστικής δράσης και της ανάληψης εργασιών σε ευρεία κλίμακα πάνω στον κλάδο της παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας τοπικών προιόντων και ειδών χειροτεχνίας και οικοτεχνίας.

Ειδικότερα :

Παραγωγή παραδοσιακών χειροποίητων ζυμαρικών.

Παραγωγή τοπικού παραδοσιακού τυριού ( Μυζήθρα Μαρτίνου) με τον παραδοσιακό τρόπο και χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη γάλα από παραγωγούς της περιοχής , για τόνωση της τοπικής    οικονομίας .

Κατασκευή μαρμελάδων και γλυκών του κουταλιού από τα εποχικά φρούτα του τόπου μας.Παραγωγή και εμπορία εδώδιμων προιόντων , όπως ελιές, λάδι πετιμέζι και κρασί.

Παραγωγή γλυκών και κερασμάτων σε μικρές συσκευασίες προς πώληση και συνεργασία με τουριστικές μονάδες της περιοχής μας για ένταξή τους στο μενού τους.

Αξιοποίηση μυρωδικών που ευδοκιμούν στον τόπο μας, όπως θυμάρι, δενδρολίβανο κ.α.

Προώθηση της τοπικής κουζίνας και γαστρονομίας με παραδοσιακές συνταγές της περιοχής μας και με την ικανότητα μας να αναλαμβάνουμε τον επισιτισμό (catering) εκδηλώσεων.

Κατασκευή διαφόρων χειροτεχνημάτων από τα ικανά και καλλιτεχνικά χέρια των γυναικών του συνεταιρισμού μας, είτε ως διακοσμητικά είτε ως χρηστικά αντικείμενα.

 Β. Επίτευξη συνεργασίας με άλλους κοινωνικούς, αγροτουριστικούς, εμπορικούς, βιοτεχνικούς, οικοτεχνικούς συνεταιρισμούς  ή κοινοπραξίες τους ή ενώσεις αυτών, εφόσον αυτές επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Θα αναλαμβάνει δε είτε μόνη της ή σε συνεννόηση με άλλους συνεταιρισμούς της περιφέρειάς της και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές, δημοτικές και κοινοτικές αρχές την εκτέλεση κάθε φύσεως έργων και προγραμμάτων που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση του οικοσυστήματος, την διάσωση των ηθών, των εθίμων και των παραδοσιακών οικισμών.

Ειδικότερα:

•       Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους συνεργατικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την υλοποίηση κοινών δράσεων.

•      Δημιουργία συνεργατικού λαχανόκηπου για την παραγωγή γεωργικών προιόντων με τον παραδοσιακό τρόπο, χωρίς την χρήση χημικών και υβριδίων.

•  Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.

•        Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε καινοτόμες πειραματικές καλλιέργειες όπως η λεβάντα και το θυμάρι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιαιτερότητα του εδάφους καθώς και επιμόρφωση πάνω στη διατήρηση σπόρων, την κομποστοποίηση, την βιολογική καλλιέργεια.

•    Προώθηση των προιόντων των λοιπών τοπικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (π.χ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαρτίνου) με σκοπό την δημιουργία ευρύτερων συνεταιριστικών σχημάτων.

•       Στήριξη και διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων, της υφάντρας, της κεντήστρας, του παραδοσιακού τυροκόμου, καθώς και του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, του αγρότη, του κτηνοτρόφου.

Γ. Διαφημιστική προβολή και διακίνηση των προιόντων που παράγουν τα μέλη της καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει.

Ειδικότερα:

•       Δημιουργία ιστοσελίδας για την προώθηση των προιόντων, υπηρεσιών και γνώσεων που παράγονται από τον συνεταιρισμό μας, αλλά και του ίδιου του τόπου μας.

•        Προώθηση των παραγόμενων προιόντων και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

•        Αποστολή πληροφοριακού ή διαφημιστικού υλικού για τα προιόντα σε πελάτες ή τρίτους και ενημέρωση για τα προιόντα που προσφέρει μέσω διαδικτύου ή με άλλα μέσα επικοινωνίας.

•        Συμμετοχή στο πρόγραμμα ” Πρωινό ξενοδοχείου” που διοργανώνεται από το ελληνικό ξενοδοχειακό επιμελητήριο.

•        Ίδρυση πρατήριου λιανικής πώλησης των προιόντων μας σε κεντρικό σημείο της πόλης μας, που μας έχει παραχωρηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Δήμο Λοκρών, όπου θα μπορούν να απασχοληθούν άνεργοι νέοι της περιοχής στον τομέα των πωλήσεων.

Δ. Δραστηριότητες ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης και μέσω αυτών εκπαίδευση, ενημέρωση, κατάρτιση των πολιτών είτε σαν μονάδες είτε ώς μέλη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα:

•        Δημιουργία επισκέψιμου μουσειακού χώρου όπου θα παρουσιάζονται όλα τα παραδοσιακά επαγγέλματα όπως της υφάντρας, της κεντήστρας, του σαμαροποιού, του ρητινοσυλλέκτη, του παραδοσιακού τυροκόμου, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, καθώς και δραστηριότητες και πτυχές της καθημερινότητας που πια έχουν εκλείψει.

•        Διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, σχολείων κλπ με στόχο την αναβίωση τοπικών παραδόσεων π.χ. την αναπαράσταση ενός παραδοσιακού αρβανίτικου γάμου.

•        Δημιουργία εργαστήριου παραδοσιακών προιόντων και δυνατότητα επίσκεψης του από μαθητές, στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών, όπου θα παρακολουθούν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας κάποιου προιόντος και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα τονίζεται η αξία της μεσογειακής διατροφής στη διατήρηση και προαγώγή της υγείας μας.

Πρόθεσή μας είναι να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας και καλής επικοινωνίας, τόσο με την τοπική κοινότητα, όσο και με τις επιχειρήσεις που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον. Στόχος μας είναι επίσης η προώθηση της εργασίας των μελών του συνεταιρισμού μας με την λειτουργία του, και μετέπειτα, με  την δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας η απασχόληση άνεργων γυναικών, γυναικών πολύτεκνων ή αρχηγών μονογονεικών οικογενειών και η έξοδος τους από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ελπίζουμε ο συνεταιρισμός μας να λειτουργήσει άρτια, σαν μία μικρή, αλλά οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση που θα προσφέρει στην τοπική κοινωνιά ασφαλή, ποιοτικά φθηνά προιόντα, νέες υπηρεσίες και θέσεις εργασίας.

Συγχρόνως θα αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής στο νέο συνεταιριστικό αγροτικό χώρο που διαμορφώνεται και θα ηγηθεί της προσπάθειας ενδυνάμωσης του πρωτογενούς τομέα, ως βασικού παραγωγικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Τηλ. 697 7185924

Αρχική


Maurovouniotis, 35005 Martino, Voiotia, Greece

Did you like this? Share it: