Δίκτυο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

“Το Τμήμα στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Κοινωνιολόγο και Διοικητικούς. Υποδέχεται τα αιτήματα όλων των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου (ενηλίκων, παιδιών, μεταναστών). Στις δράσεις του εντάσσονται:

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
Ψυχολογική Υποστήριξη
Διοργάνωση Κοινωνικών Ερευνών και Μελετών
Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίων και λοιπών Κοινωνικών Θεμάτων
Εθελοντισμός

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Παρέχει συμβουλευτική στήριξη (ατομική, ζεύγους, οικογενειακή),
Διενεργεί ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Στηρίζει την οικογένεια και το παιδί σε επίπεδο ψυχολογικό, κοινωνικό και συμβουλευτικό
Διεξάγει συμβουλευτικές ή θεραπευτικές συνεδρίες σε άτομα, ομάδες και οικογένειες.
Πραγματοποιεί δράσεις πληροφόρησης/ενημέρωσης και γενικής ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης του γενικού πληθυσμού ή συγκεκριμένων ομάδων στόχου (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, φροντιστές ψυχικά ασθενών κλπ.)
Αναπτύσσει δράσεις στα σχολεία με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς,
Διασυνδέεται με την κοινότητα, και φορείς με στόχο ανάπτυξη κοινών δράσεων,
Φροντίζει για τη λειτουργία Δομών για ενίσχυση ΑΜΕΑ & φροντίδας της οικογένειας
Ψυχολογική Υποστήριξη
ποδέχεται τα αιτήματα όλων των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Γαλατσίου και πραγματοποιεί ατομική, οικογενειακή και ομαδική συμβουλευτική σε άτομα που εκφράζουν σχετικό αίτημα με δική τους πρωτοβουλία (ενήλικες, γονείς, κηδεμόνες, δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κα) ή συνεργάζεται με την οικογένεια ή τον κηδεμόνα ενός ατόμου που αδυνατεί να εκφράσει σχετικό αίτημα(ΑΜΕΑ, ψυχικά πάσχοντες σε κρίση, ασθενείς με αυτοκτονικό ιδεασμό χρήστες τοξικών ουσιών, ανήλικα τέκνα κα).
Συνεργάζεται με τους Φορείς Ψυχικής Υγείας για να πληροφορήσει, διασυνδέσει αλλά και ανακουφίσει τον πολίτη, πληροφορώντας τον για τις Υπηρεσίες της κοινότητας όπου μπορεί να απευθυνθεί.
Διεξάγει συμβουλευτικές ή θεραπευτικές συνεδρίες σε άτομα και ομάδες.
Διοργάνωση Κοινωνικών Ερευνών και Μελετών
Μελετά κοινωνικά φαινόμενα (μέσω διενέργειας κοινωνικών ερευνών, επεξεργασίας πρωτογενών, δευτερογενών δεδομένων κλπ.) και υποβάλλει σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπισή τους όταν απαιτείται,
Διασυνδέει την Υπηρεσίας με την κοινότητα, και φορείς με στόχο ανάπτυξη κοινών δράσεων,
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας

παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τυποποιημένα τρόφιμα, είδη ένδυσης/υπόδησης κ.α.) σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με τη λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου –
Πρόγραμμα Διατακτικών για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης από S/M.
οικονομικές ενισχύσεις (για εξαιρετικά επείγουσες και αιφνίδιες καταστάσεις),
πρόγραμμα Θερινής Σίτισης απόρων και μη λειτουργικών ατόμων,
έκδοση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας,
έκδοση πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας για έκδοση βιβλιαρίων υγείας ανασφαλίστων.
Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ ή απευθυνθείτε στη γραμματεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Γραφείο Συμβουλίων και λοιπών Κοινωνικών Θεμάτων
Γραφείο Ισότητας των φύλων
Το γραφείο Ισότητας λειτουργεί σε συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Αντικείμενό του είναι η υποδοχή θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και η παροχή συμβουλευτικής στήριξης. Επιπλέον, μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
Στο αντικείμενο της υπηρεσίας μας επίσης είναι
Δράσεις για την παραβατικότητα (σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας)
Δράσεις για την ένταξη μεταναστών (σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών)”

Στοιχεία επικοινωνίας:
Δρίσκου 11, Γαλάτσι 111 46, Ελλάδα
Τηλ: 6946669408 E-mail: kalli_roi@yahoo.gr
http://www.galatsi.gov.gr/web/guest/182

Did you like this? Share it: