Δικαίωμα

Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες κοινωνικής και πράσινης οικονομίας με επίκεντρο τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και το περιβάλλον.

Η εταιρία μας ειδικεύεται στην ανάπτυξη ανθρώπινου και εταιρικού δυναμικού για την ενίσχυση του ατόμου, της κοινότητας, της κοινωνίας, με σεβασμό στην αρχή της ισότητας, της διαφορετικότητας, της αλληλέγγυας και ταυτόχρονα βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Σαν κοινωνική επιχείρηση όλη η ενέργεια και οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Δικαίωμα επανεπενδύονται σε έργα και δραστηριότητες που αφορούν στο συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η αποστολή μας:

Να ενδυναμώσουμε τη κοινωνική συνοχή, να προωθήσουμε τη κοινωνική ένταξη και ευεξία του ατόμου σε μια ελεύθερη αγορά με ανθρώπινες αρχές και αξίες.

Τα κύρια πεδία της δράσης μας είναι:
Άνθρωπος Κοινωνία Περιβάλλον

Did you like this? Share it: