Δροσοσταλίδα

Η «Δροσοσταλίδα» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που εργάζεται στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό και βιώνουν κοινωνικό στίγμα.

Μέσα από τις δράσεις της επιδιώκει να αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της αγοράς εργασίας και των ευάλωτων ομάδων, αλλά και να ενεργοποιεί την κοινωνική ευαισθητοποίηση και προσφορά μέσα σε μια αλληλέγγυα κοινωνία.

Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ανήκει στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ως Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης, η «Δροσοσταλίδα» έχει αναλάβει την υποχρέωση να απασχολήσει άτομα από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και μάλιστα τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων της προέρχεται από αυτές τις ομάδες.

Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Δραστηριότητες:

– Εκπόνηση μελετών και ερευνών που εξυπηρετούν τους σκοπούς του
– Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικώνεκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, ενημερωτικώνεπιμορφωτικών σεμιναρίων με τη χρήση συμβατικών μεθόδων ή/και με τη χρήση νέων τεχνολογιών στους τομείς του πολιτισμού, της υγείας, της οικολογίας, του αθλητισμού και της τεχνολογίας
– Καλλιτεχνικά εργαστήρια για ανηλίκους και ενήλικες. Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων και εκθέσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας
– Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιχειρηματικών σχεδίων και άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης με αντικείμενα συναφή των σκοπών του
– Ανάπτυξη και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, κοινοπραξίες εταίρων που υλοποιούν δράσεις συναφής με τους σκοπούς του
– Δικτύωση με εθνικούς και τοπικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλες ΚΟΙΝΣΕΠ και ΜΚΟ
– Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού (διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων, διαφημιστικές καμπάνιες κλπ)
– Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης με τη λειτουργία καφέ, ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου και την παροχή υπηρεσιών catering σε εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες.

Παπαμιχαήλ Στέλλα
τηλ. 210 4970418/ 6973736473
email: info@drosostalida.org
http://www.drosostalida.org
Έδρα: Χαλκοκονδύλη 36, Αθήνα

Did you like this? Share it: