Δ2020

H Δ2020, η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικού Σκοπού της περιοχής, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2014 από 7 κοινωνικά ευαισθητοποιημένους νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και αγρότες που δραστηριοποιούνται ή κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή του Διδυμοτείχου.

Οι ιδρυτές της Δ2020 προχώρησαν στην παραπάνω ενέργεια διαθέτοντας κεφάλαια και προσωπική εθελοντική και άνευ οικονομικών απολαβών εργασία, προκειμένου να συνδράμουν στην πολιτιστική, οικονομική, τουριστική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη του Διδυμοτείχου και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.

Πρωταρχικός σκοπός της Δ2020 είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, σκοποί της συνεταιριστικής επιχείρησης είναι:

– Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον.

– Η προώθηση της απασχόλησης.
– Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
– Η ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. συμβολίζει τον τόπο καταγωγής των ιδρυτικών μελών και τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Δ. Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό κορμό.

Βάση του εσωτερικού της κανονισμού, η Δ2020 έχει οργανώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων της σε 11 τομείς:

– Τομέας Νέων Τεχνολογιών & Τηλεπικοινωνιών
– Τομέας Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
– Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
– Τομέας Αθλητικών Δραστηριοτήτων
– Τομέας Οργάνωσης Εκδηλώσεων
– Τομέας Αγροτικής Παραγωγής & Μεταποίησης
– Τομέας Εκπαιδευτικού Έργου
– Τομέας Τουριστικών Δραστηριοτήτων
– Τομέας Εκμετάλλευσης Ακινήτων
– Τομέας Ερευνών
– Τομέας Παραγωγής

Ο παρόν ιστοχώρος αποτελεί εργαλείο προβολής του Τομέα Νέων Τεχνολογιών της Δ2020.
Όλες οι προηγμένες υπηρεσίες προβολής παρέχονται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές με σκοπό την συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων για την χρηματοδότηση και ανάπτυξη των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της Δ2020.

http://www.reallyreal.eu
Αγίας Παρασκευής 36
Διδυμότειχο

Did you like this? Share it: