Ελίχρυσος

Η Κοιν.Σ.Επ. “ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2014 στη Σύρο, από πολίτες που πιστεύουν στη δύναμη της συνεργασίας, στην αναγκαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και ηθικής επιχειρηματικότητας για το συλλογικό όφελος με σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση. Με κοινό όραμα και στόχους ένωσαν τις δυνάμεις τους και εργάζονται εθελοντικά έως σήμερα (2016) για την δημιουργία του 1ου Βοτανικού Κήπου Κυκλάδων στη Σύρο, ένα εγχείρημα πολυδιάστατο που έχει να προσφέρει πολλαπλά στην τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και πολυδάπανο που χρειάζεται την υλική στήριξη φορέων και πολιτών.

Σκοπός μας η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της Κυκλαδικής χλωρίδας και των ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών, η εκπαίδευση, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η προώθηση μιας αειφόρου γεωργίας, η έρευνα της βοτανικής, η προσφορά προς της τοπική κοινωνία και η βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από παροχή υπηρεσιών και φυτικών προϊόντων.

Did you like this? Share it: