Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 21 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 13 Ιανουαρίου του έτους 2018 και ώρα 14:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα ημέρα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, έως και Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 20192018 εθελοντική προσφορά των: Σάρμης Γεώργιος, Βλαϊκούδης Άγγελος και Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 20192018 εθελοντική προσφορά των: Γιωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μιχαηλίδου Ελένη, Μαρία Σιρίδου, Κουκουλάκης Χρήστος και Χριστοφόρης Στυλιανός περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Μουμιάδου Αναστασία, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία – περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 των: Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Νικόλαος, Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Αναστασία Μουμιάδου, Μαρία Μαύρου και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Αλάμπεης Δημήτριος, Ζλατίντσης Παντελής και Μαύρου Μαρία,

αποφασίζεται ομόφωνα η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 1.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.
Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος

Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: