Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Ιανουαρίου του έτους 2019 και ώρα 16:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του Θέματος.

Μετά την ολοκλήρωσή του αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς εθελοντών – μη μελών τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 29, 30, 31 Ιανουαρίου 2019 και 01, 02 και 03 Φεβρουαρίου, περί των ωρών 21:00 και 01:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Χριστίνα και Μαύρου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Γιωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μαύρου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Σακελλαροπούλου Χαρά, Γιωτάκος Γεώργιος και Παλαπέλλας Ηλίας περί των ωρών 21:00 έως 01:00,

Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Σιρίδου Μαρία και Μαύρου Μαρία περί των 21:00 έως 01:00,

Σάββατο 02 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Νικόλαος, Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μαρία Μαύρου, περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μουμιάδου Αναστασία, Σάρμης Γεώργιος και Μοσχότογλου Στυλιανός περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Από την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 έως και Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2019 περί των ωρών 18:30 με 21:30 θα παραβρίσκονται στον χώρο της ΚοινΣΕπ οι: Ασπρούδης Νικόλαος και Δουκάκη Ελευθερία για ενδιαφερόμενους προς εγγραφή.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.
Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων
Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: