Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Aποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη
Θέμα 2: Tοποθέτηση μη μελών

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας από μη Μέλη.

Μετά από γραπτή αίτησή τους για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.:

Θεοφυλακτίδης Απόστολος, Μαρκόπουλος Ιωάννης, Τόλιας Δημήτρης και Βογιατζής Δανιήλ,
κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.,

Θέμα 2: Τοποθέτηση μη μελών.

Η τοποθέτηση των μη μελών – εθελοντών, η οποία θα περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση και εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, αλλά και την εξάσκηση αυτών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., για το διάστημα από Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 έως Κυριακή 04 Νοεμρίου 2018.

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 εθελοντική προσφορά των: Θεοφυλακτίδης Απόστολος, Μαρκόπουλος Ιωάννης, Τόλιας Δημήτρης και Καλαϊτζή Βασιλική περί των ωρών 14:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00,

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 εθελοντική προσφορά των: Γεωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 10:00 έως 12:00 και 21:00 έως 01:00,

Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά των: Σάρμης Γεώργιος, Άγγελος Βλαϊκούδης και Μαρία Μαύρου περί των ωρών 15:00 έως 17:00 και 21:00 έως 01:00,

Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά των: Καλτσούνης Ηλίας, Κότιος Κωνσταντίνος, Καλαϊτζή Βασιλική, Σιρίδου Μαρία και Μιχαηλίδου Ελένη περί των ωρών 10:00 έως 11:00 και 21:00 έως 01:00.

Σάββατο 03 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά των: Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Χριστίνα, Παπάζογλου Νικόλαος, Καλαϊτζή Βασιλική, Μαύρου Μαρία και Σιρίδου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00 και

Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά των: Σιρίδου Μαρία, Μιχαηλίδου Ελένη, Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Τριανταφυλλίδης Δημήτριος , Παπάζογλου Νικόλαος και Βογιατζής Δανιήλ.

αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή των εθελοντών όπως αναγράφεται στο Θέμα 1,
και η τοποθέτηση των μη μελών, όπως αναγράφεται το Θέμα 2.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: