Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 30 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 01 Απριλίου του έτους 2019 και ώρα 11:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.
Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα από 02 έως και 07 Απριλίου 2019.

Τρίτη 02 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Συρμής Γεώργιος, Βλαϊκούδης Άγγελος, Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Γιωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Μαύρου Μαρια περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Πέμπτη 04 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Κουκουλάκης Χρήστος, Χριστοφορης Στυλιανός περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Παρασκευή 05Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσούνης Ηλίας, Ανατασία Μουμιάδου, Σιρίδου Μαρία,  Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Σάββατο 06 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σαλαβράκος Διονύσης, Αμήτσας Δημήτριος, Τριανταφύλλου Αναστάσιος, Μαρία Μαύρου, Σιρίδου Μαρία,  Μουμιάδου Αναστασία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Κυριακή 07 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Αλάμπεης Δημήτριος, Παντελής Ζλατίντσης, Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
καθώς και από Τρίτη έως Κυριακή 16:00 έως 18:30 ο Ασπρούδης Χρήστος και
Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από 17:00 με 21:00 η Δουκάκη Ελευθερία.

αποφασίζεται ομόφωνα η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφονται στο Θέμα 1.

Η αποδοχή της προσφοράς περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες μεταξύ 02 έως και 07 Απριλίου 2019, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας
Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν