Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μέλους.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 05 Απριλίου του έτους 2019 και ώρα 12:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη μέλους.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών στην Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, Κεζούδη Ελένη, Παπαδούρη Καλλισθένη, Λάμπρου Αντρέα, Ευθυμίου Μάριου, Ηρακλέους Μάριου, Παπακωνσταντίνου Μενέλαου και Κεφαλά Χαράλαμπου, κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους, η οποία θα περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες μεταξύ 08 και 14 Απριλίου 2019 στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα από 08 έως και 14 Απριλίου 2019.

Δευτέρα 08 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Κεζούδη Ελένη, Παπαδούρη Καλλισθένη, Λάμπρου Αντρέας, Ευθυμίου Μάριος, Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μουμιάδου Αναστασία και Ελένη Μιχαηλίδου περί των ωρών 21:00 έως 01:00,
Τρίτη 09 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Θεοφυλακτίδης Απόστολος, Τόλιας Δημήτριος, Ιωάννης Μαρκόπουλος, Μαύρου Μαρία, Σιρίδου Μαρία  περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Μπαλάσκας Αθανάσιος, Μουμιάδου  Αναστασία, Σακελλαροπούλου Χαρά, Γιωτάκος Γιώργος και Παλαπέλλας  Ηλίας περί των ωρών 21:00 έως 01:00.

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 εθελοντική προσφορά των: Παππάς Νικόλαος, Μοσχοτόγλου Στυλιανός, Αρτεμιάδης Ιωάννης, Σιρίδου Μαρία και Μιχαηλίδου Ελένη περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019: Κότιος Κωνσταντίνος, Καλτσουνης Ηλίας, Μουμιάδου Αναστασία, Γλυκερία Μπαμπούση και Μαύρου Μαρία περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Σάββατο 13 Απριλίου 2019: Παπάζογλου Νικόλαος, Παπάζογλου Χριστίνα, Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Δανιήλ Βογιατζής, Αναστασία Μουμιάδου, Μαύρου Μαρία και Σιρίδου Μαρία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Κυριακή 14 Απριλίου 2019: Ηρακλέους Μάριος, Κεφαλάς Χαράλαμπος, Παπακωνσταντίνου  Μενέλαος, Σιρίδου Μαρία και Μουμιάδου Αναστασία, περί των ωρών 21:00 έως 01:00.
Καθώς και από Τρίτη έως Κυριακή 16:00 έως 18:30  ο Ασπρούδης Χρήστος,
και Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 17:00 με 21:00 η Δουκάκη Ελευθερία,

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται η τοποθέτηση των εθελοντών – μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 2.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος
Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.

Θεσσαλονίκη Αυθημερόν