Ελλήνων Μούσες Ματζόρε αποδοχή Εθελοντικής Προσφοράς Υπηρεσίας μη Μελών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών.
Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00, μετά από έκτακτη πρόσκληση του προεδρεύοντα διοικούσας επιτροπής της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της, όπως έχουν προκύψει από την τροποποίηση του καταστατικού της από 16 Ιουλίου 2018, στην έδρα της η οποία βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 83, στην Θεσσαλονίκη.

Παρόντες: Ταβητίδης Χρήστος, Καραγιάννης Ανδρέας, Κώστας Αθανάσιος.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση:

Θέμα 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών.

Μετά την γραπτή αίτηση για εθελοντική προσφορά των παρακάτω μη Μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, Γιωτάκου Γεώργιου και Αθανασίου Μαρίας,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε -Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα

η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες που θα λάβουν χώρα τις μέρες 11 Δεκεμβρίου 2018 έως και 16 Δεκεμβρίου 2018 περί των ωρών 22:00 και 01:00 περίπου, στον χώρο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, της οποίας η αποδοχή και το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Θέμα 2: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών, θα περιλαμβάνει εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με γενικές υποστηρικτικές εθελοντικές υπηρεσίες αλλά όπως επίσης και εκπαίδευση, εκμάθηση μουσικών οργάνων και διαφόρων παραδοσιακών χορών, σε άτομα Κοινωνικά ευάλωτα αλλά, καθώς και την εξάσκηση των εθελοντών μη μελών, στον χώρο της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ, για το διάστημα από Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 έως και Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018.

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Αρτεμιάδης Ιωάννης, Μοσχοτόγλου Στυλιανός και Παππάς Νικόλαος, περί των ωρών 12:00 έως 13:00 και 21:00 έως 01:00,
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Γεωργάκης Ιωάννης, Ευαγγέλου Διονύσης, Ευαγγέλου Παναγιώτης, Παναγιώτου Διονύσης, Παπανάτσιος Αθανάσιος, Γεωργάκης Βασίλειος, Μπαλάσκας Αθανάσιος και Καλαϊτζή Βασιλική, περί των ωρών 10:00 έως 12:00 και 21:00 έως 01:00,
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Παλαπέλας Ηλίας, Σακελλαροπούλου Χαρά, Γιωτάκος Γεώργιος και Αθανασίου Μαρία, περί των ωρών 18:00 έως 19:00 και 21:00 έως 01:00,
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Σύρπας Νικόλαος, Καλλιφατίδης Γιώργος,  Μιχαηλίδου Ελένη, Σιρίδου Μαρία, Μαύρου Μαρία, και Μοσχίδης Αρχοντής, περί των ωρών 15:00 έως 16:00 και 21:00 έως 01:00.
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Κοταρίδης Κωνσταντίνος, Παπάζογλου Νικόλαος, Παπάζογλου Χριστίνα, Τριανταφυλλίδης Δημήτριος, Καλαϊτζή Βασιλική, Μαύρου Μαρία, Σιρίδου Μαρία, Μοσχίδης Αρχοντής και Μαρία Αθανασίου, περί των ωρών 21:00 έως 01:00 και

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 εθελοντική προσφορά και εξάσκηση των: Νικολόπουλος Παναγιώτης, Μπάκου Θεοδώρα, Βλαχόπουλος Νικόλαος, Μαρία Σιρίδου, Καλαϊτζή Βασιλική και Μαρία Αθανασίου.

αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των εθελοντών μη μελών, όπως αναγράφεται

στο Θέμα 1 και η τοποθέτηση των εθελοντών μη μελών όπως αναγράφεται στο Θέμα 2.

Το πρακτικό αυτό αναρτούμε στην ιστοσελίδα της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – ΚοινΣΕπ.

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ταβητίδης Χρήστος Πρόεδρος

Καραγιάννης Ανδρέας Γραμματέας

Κώστας Αθανάσιος Ταμίας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής μελών της Ελλήνων Μούσες Ματζόρε – Κοιν.Σ.Επ.
Θεσσαλονίκη Αυθημερόν

Did you like this? Share it: