Εμμέλεια

Η Εμμέλεια-Κοιν.Σ.Επ. παρέχει σε άτομα με νοητικές και κοινωνικές δυσκολίες, καθώς και στις οικογένειές τους, ένα συνδυασμό ολοκληρωμένων θεραπευτικών δραστηριοτήτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους, με απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν πιο επιτυχή κοινωνική προσαρμογή και αυτονόμηση. Η βελτίωση της λειτουργικότητας πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων ειδικής εκπαίδευσης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, δημιουργικής έκφρασης και κοινωνικοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση υφισταμένων καθώς και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων (έμφαση στην υγεία και όχι στη δυσλειτουργία).

ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 38Α
Τηλέφωνο: 210-6833647
Email: emmeleiakoinsep@gmail.com
Ιστοσελίδα: emmeleia-kpsy.gr

Did you like this? Share it: