Εν Δράσει

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» διοικείται από 3μελή Διοικούσα Επιτροπή και στα 3 χρόνια λειτουργίας της έχει συμμετάσχει ως εταίρος στην υλοποίηση σχεδίων ΤοπΣΑ και σε δράσεις που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα (μελέτες, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, mentoring νέων κοινωνικών επιχειρηματιών, Δικτύωση, Διοργάνωση ημερίδων κοινωνικής οικονομίας, Ευαισθητοποίηση, κ.α.)

1. Σκοπός της ΚοινΣΕπ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
2. Ειδικότερα, η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» δραστηριοποιείται στα ακόλουθα:

Διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων Δημόσιας Υγείας, σωστής διατροφής, άθλησης, πολιτισμού, προστασίας περιβάλλοντος
Ανάπτυξη πρότυπων προγραμμάτων ανάδειξης και διάδοσης αθλητικού και οικολογικού τουρισμού και τουρισμού υγείας
Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση για την σωστή καταναλωτική συμπεριφορά και την προώθηση του ελληνικού γαστρονομικού πολιτισμού
Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας σε εργασιακούς χώρους, αξιοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
Συμβουλευτική ◦ Επιχειρηματικότητα ◦ Απασχόληση
Προώθηση του εθελοντισμού

Καποδιστρίου 8 – Νέα Φιλοθέη Αμαρουσίου, ΤΚ 15123 – ΑΘΗΝΑ
email: endraseigreece@gmail.com
Παπαγεωργίου Άννα
Τηλέφωνο: +30 210 6827284

Did you like this? Share it: