Εν.Το.Πο. Σύρο

Η «Εν.Το.Πο. Σύρο» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και είναι η πρώτη Κοιν.Σ.Επ με έδρα τη Σύρο. Το όνομά της είναι ακρωνύμιο που προκύπτει από τους τρεις βασικούς άξονες δράσης μας, την ενέργεια, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Οι δράσεις μας συνάδουν με την κοινωνική οικονομία και με την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ποιότητας ζωής. Σκοπός μας είναι μέσα από τις δράσεις μας να προάγουμε το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Η απόφαση για τη δημιουργία της προέκυψε από την ανάγκη μιας ομάδας ανθρώπων με κοινές αναζητήσεις για έναν επαγγελματικά οργανωμένο μηχανισμό που ακροβολίζεται ανάμεσα στην κοινωνική και την οικονομική διάσταση, δηλαδή στα σύγχρονα πρότυπα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Έτσι, αναπτύχθηκε ένας πολυδιάστατος πυρήνας. Τα πεδία δράσης μας είναι πολλά, όσα μπορούν να περικλείονται στο όραμα για ποιότητα ζωής και τοπική ανάπτυξη:

Ενέργεια και εναλλακτικές θεραπείες
Πολιτισμός
Πολιτιστικός και θεματικός τουρισμός
Οικολογία, περιβάλλον και πράσινη ενέργεια
Αξιοποίηση και προβολή τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων

Έτσι, επενδύουμε σε παραγωγές της «Εν.Το.Πο. Σύρο» ή συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς διενεργώντας:

Δράσεις που αφορούν τον πολιτιστικό και τον ευρύτερα θεματικό τουρισμό
Διοργάνωση δρώμενων πολιτισμού
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τον εμπλουτισμό της γνώσης
Έκδοση εντύπων και διαχείριση ηλεκτρονικής πληροφορίας
Έρευνες κοινού για την εύστοχη διαχείριση δράσεων

Ακόμα, αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία που θα ήταν χρήσιμη στο στενό και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προσφέροντας σε τρίτους μια σειρά υπηρεσιών:

Ερευνητικό έργο σχετικό με τους τρεις άξονες
Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων για την οικονομική ευόδωση των στόχων τους
Εκπόνηση στρατηγικού επικοινωνιακού σχεδιασμού

Με αγάπη, πάθος και όραμα, δυναμισμό, φαντασία και δημιουργικότητα, επιδιώκουμε την φιλοσοφική και κοινωνική υπέρβαση και αναζητούμε την ποιότητα στην καθημερινή ζωή. Πιστεύουμε στη δύναμη της δράσης, της συμμετοχής και της συλλογικότητας, γι’ αυτό καλούμε κάθε ενεργό πολίτη να συμμετάσχει.

Στοχεύουμε στην καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση της πολιτιστικής και κοινωνικής συνείδησης. Σε έναν τόπο συμπαντικά σημαντικό, η “Εν.Το.Πο. Σύρο” λειτουργεί με σεβασμό στο παρελθόν, δρα στο παρόν και οραματίζεται το μέλλον.

Ξεκινάμε από τη Σύρο αλλά το βλέμμα μας είναι πλοηγός για μεγαλύτερα ταξίδια.

Τηλέφωνο 6944152080
Email entopo.syro@gmail.com
Ιστότοπος http://entoposyro.wix.com/entopo

Did you like this? Share it: