Επάρκεια

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

α. Η προς όφελος του κοινωνικού συνόλου προαγωγή, διάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης με κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δε στους κλάδους της επιστήμης που αφορούν στο Ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στη κοινωνία και στην ανάπτυξη των πολιτών τόσο στη Χώρα μας όσο και εκτός αυτής.

β. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ΜΚΟ, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κά.) των αναπτυγμένων και υπό ανάπτυξη Χωρών με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας.

γ. Η ενίσχυση, η δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στους καίριους τομείς, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθηση των προϋποθέσεων για την δημιουργία συνθηκών ποιοτικής ζωής των ανθρώπων.

2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι:

α. βάσει των αρχών της πολιτιστικής, της διατροφικής, της ιδεολογικής και της ενεργειακής αυτάρκειας, η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών του συνόλου των πολιτών.

β. η προστασία, διάσωση και διάδοση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος με κάθε δυνατό νόμιμο μέσον.

γ. Η ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων ήπιας τεχνολογίας φιλικών προς το περιβάλλον.

δ. Η διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών καλλιεργειών, επαγγελμάτων και η προώθηση της ήπιας μεταποίησης και η ποιοτική αναβάθμιση της τροφής του κοινωνικού συνόλου.

ε. Η προώθηση και ενίσχυση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

στ. Η διατήρηση και προώθηση ενεργειακά αυτόνομων κατοικιών με παραδοσιακά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά για τη δημιουργία κατοικιών που σέβονται το περιβάλλον και προωθούν την ποιοτική και αρμονική ζωή των ανθρώπων.

Για την ευόδωση των σκοπών του, ο συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, μεταποιητικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1.Πρωτογενής παραγωγή που βασίζεται στην χρήση παραδοσιακών σπόρων (φυτική παραγωγή) και παραδοσιακών φυλών (ζωική παραγωγή).

2. Δημιουργία και λειτουργία παραδοσιακών πετρόμυλων για την ήπια μεταποίηση δημητριακών που δίνει υψηλής ποιότητας υγιεινά τρόφιμα όπως άλευρα, σιμιγδάλι, πλιγούρι, νιφάδες κ.ά.

3. Δημιουργία μεταποιητικής μονάδας για την παραγωγή ζυμαρικών.

4. Δημιουργία παραδοσιακού τυροκομείου.

5. Δημιουργία εργαστηρίου για την κατασκευή μαρμελάδων από φρούτα και αποξηραντήριο φρούτων.

6. Δημιουργία αστικών λαχανόκηπων για την εκπαίδευση πολιτών στην ήπια καλλιέργεια χωρίς χρήση χημικών.

7. Παραγωγή και εμπορία παραδοσιακών σπόρων και φυτών.

8. Παραγωγή και εμπορία προϊόντων φυτό-ζώο- προστασίας οργανικής και ανόργανης προέλευσης καθώς και βοηθητικών γεωργικών μηχανημάτων .

9. Παραγωγή ψωμιού σε φούρνους κατασκευασμένους από φυσικά υλικά.

10.Δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες μορφές όπως ηλιακή, αιολική και γεωθερμία καθώς και από την αξιοποίηση βιομάζας ή άλλων φυσικών παραγώγων.

11. Διαχείριση λιμναίων συστημάτων για τη παραγωγή ψαριών και γόνου αυτών.

12.Διαχείριση υδροβιότοπων και χρήση αυτών ως βοσκότοπους για εντόπια είδη ζώων και πτηνών.

13. Κατασκευή κατοικιών με φυσικά υλικά όπως πηλός, άχυρο, άμμος, ξύλα, πέτρες και άλλα φυσικά υλικά. Επίσης, η διοργάνωση σεμιναρίων για την εκμάθηση των μεθόδων αυτών στο ευρύ κοινωνικό σύνολο, καθώς και η προώθηση συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για την φυσική δόμηση.

14.Η οργάνωση και λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων κεραμικής, αγγειοπλαστικής, ψηφιδωτού, γλυπτικής, ζωγραφικής κ.ά. καθώς και εκθεσιακών χώρων.

15.Η οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων για τη χρήση βοτάνων και παραγωγής σκευασμάτων από αυτά καθώς και σεμιναρίων για την ορθή χρήση των βοτάνων .

16.Διοργάνωση συμποσίων, εκθέσεων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών, μουσικών φεστιβάλ , διαγωνισμών, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, επισκέψεων, ανταλλαγών, και κάθε μορφής εκδηλώσεων με τις οποίες προωθούνται η επιστημονική σκέψη και η καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Τοπικό, Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

17.Ανάδειξη και προώθηση νέων καλλιτεχνών καθώς και η δημιουργία μνημείων και οποιονδήποτε άλλων κατασκευών και παρεμβάσεων από αυτούς που έχουν δημόσιο χαρακτήρα.

18.Έκδοση βιβλίων και κάθε μορφής ψηφιακών πολυμέσων (ήχου, εικόνας κ.ά.) καθώς και η πώληση χονδρικά και λιανικά αυτών.

19.Δημιουργία ιστοσελίδων για την προώθηση των προϊόντων , υπηρεσιών και γνώσεων που παράγονται από τον συνεταιρισμό.

20.Δημιουργία τράπεζας σπόρων για την διάσωση εντόπιων παραδοσιακών σπόρων.

21.Εκμίσθωση ιδιόκτητου σκάφους για την εκμάθηση ιστιοπλοΐας και προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού στη περιοχή της Θράκης.

22. Πρόθεσή μας είναι η ανάπτυξη της πολυφωνίας και η ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και γνώσεων μεταξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της ιδέας και των πρακτικών της τροφικής, ενεργειακής και ιδεολογικής αυτάρκειας και η προώθηση στενότερης σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης και των τεχνολογικών επιτευγμάτων με τον κόσμο της τέχνης, της παιδείας και της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό τον αλληλοεπηρεασμό τους για τη προαγωγή του ανθρώπινου Ιδεώδους: ευαισθητοποίηση μέσω της τέχνης και επιμόρφωση μέσω της επιστήμης, ώστε να αποκτήσουμε τις γνώσεις και τις πρακτικές για ποιοτική τροφή, ποιοτική κατοικία και ποιοτική ζωή.

23. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, β) την πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών του, δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Κινητά τηλέφωνα 697 781 0023
Διεύθυνση Palia Morsini
67100 Xanthe, Greece Γειτονιά Palia Morsini

Did you like this? Share it: